Az összejövetelek felépítése

• Gyülekezés: Beszámoló az elmúlt időszak személyes történéseiről és a legutóbbi alkalom végén tett elhatározásokról. 

• Imádság: A beszélgetési anyagban az összejövetel témájához illeszkedő bevezető ima, szentírási szakasz és rövid elmélkedés található. Az imádságot énekkel kezdhetjük és zárhatjuk.

• Beszélgetés: Az alkalom fő része. Időtartama általában másfél-két óra.
    - Gondolatébresztő: A szöveg felolvasásával vezetjük be a témát.
    - Megfigyelés: Beszélgetés a kérdések alapján, amelyeket                       egyenként felolvasunk. Fontos, hogy mindenki
          elmondhassa a kérdésekkel kapcsolatos élményeit.
    - Értékelés: az elhangzott tapasztalatokat az evangélium
          fényében értékeljük. Az értékelés alapja a Katolikus
          Egyház Katekizmusa.
    - Cselekvés: Fontos, hogy a felismerésekből tettek                                szülessenek.  A  beszélgetési anyag minden témához ad               néhány gyakorlati ötletet, de bármilyen elhatározást
          tehetünk.

• Záróima: az együttlét kötött részét imával zárjuk.

• Kötetlen együttlét: Aktuális kérdések megbeszélése, agapé.

"Isten arra teremtette a férfit és a nőt, hogy értelmet, életet, szeretetet adjanak a világmin- denségnek. Az Úr a maga képére és hasonlatosságára alkotta a házasságot. Ő pedig nem zárt kör. Isten középpont, ahonnan  élet és szeretet árad.

A boldog házassághoz hozzátartozik, hogy kettőtök kapcsolatánál messzebbre tudtok tekinteni. A társadalom arra vár, hogy kilépjetek a páros önzés magányából. Isten pedig arra hív, hogy az egymás és gyermekeitek iránti szeretetből továbblépjetek az egyetemes szeretet felé.

Házastársak vagytok: arra születtetek, hogy szeretetet árasszatok mindenfelé!"

Gabriel Calvo

a MÉCS Napok

programok szerzője