Csatlakozás a MÉCS-hez

A MÉCS: közösségek közössége. Szívesen fogadjuk a csatlakozni kívánó - már működő vagy újonnan alakuló - közösségeket. 

A MÉCS-hez való csatlakozásnak öt feltétele van. 

•    A közösséget szentségi házasságban élő párok alkotják, akik elszántak az elmélyülő, imádságos életre, törekednek az Istenhez közeledő, boldog házasságra. (A MÉCS a Katolikus Egyház keretein belül létezik, de egy-egy protestáns vagy vegyes házaspár is csatlakozhat.)

•    A közösségből egy felelős házaspár vállalja a kapcsolattartást a MÉCS Családközösségek mindenkori vezetőivel. A felelős házaspár időszakonként lehet más és más. A felelős házaspár feladata és felelőssége, hogy a MÉCS közösségek képviselőinek találkozóján (évente két alkalommal) részt vegyen, és a csoportot a MÉCS által szervezett eseményekről tájékoztassa. 

•    Legyen egy pap, aki a közösséget ismeri, magáénak érzi, és ha nem is tud minden összejövetelen részt venni, útmutatásával segíti, imádságával kíséri a családokat.

•    A közösség vállalja, hogy a csatlakozást követő egy-másfél éven belül minden házaspár részt vesz a MÉCS Napokon.

•    A közösség összejövetelein a MÉCS éves beszélgetési anyagait használja. 

További információ, kapcsolatfelvétel ITT.

"Isten arra teremtette a férfit és a nőt, hogy értelmet, életet, szeretetet adjanak a világmin- denségnek. Az Úr a maga képére és hasonlatosságára alkotta a házasságot. Ő pedig nem zárt kör. Isten középpont, ahonnan  élet és szeretet árad.

A boldog házassághoz hozzátartozik, hogy kettőtök kapcsolatánál messzebbre tudtok tekinteni. A társadalom arra vár, hogy kilépjetek a páros önzés magányából. Isten pedig arra hív, hogy az egymás és gyermekeitek iránti szeretetből továbblépjetek az egyetemes szeretet felé.

Házastársak vagytok: arra születtetek, hogy szeretetet árasszatok mindenfelé!"

Gabriel Calvo

a MÉCS Napok

programok szerzője