Közösségeink

•    A MÉCS közösségek általában havonta egy-két alkalommal találkoznak.

•    Az összejöveteleket templomi közösségi helyiségben vagy a családoknál tartják. 

•    Egy csoportot általában négy-nyolc házaspár alkot.

•    A beszélgetéseken lehetőleg pap is jelen van. 

•    A külön-külön működő MÉCS közösségek az év során néhány alkalommal találkoznak egymással.


"Isten arra teremtette a férfit és a nőt, hogy értelmet, életet, szeretetet adjanak a világmin- denségnek. Az Úr a maga képére és hasonlatosságára alkotta a házasságot. Ő pedig nem zárt kör. Isten középpont, ahonnan  élet és szeretet árad.

A boldog házassághoz hozzátartozik, hogy kettőtök kapcsolatánál messzebbre tudtok tekinteni. A társadalom arra vár, hogy kilépjetek a páros önzés magányából. Isten pedig arra hív, hogy az egymás és gyermekeitek iránti szeretetből továbblépjetek az egyetemes szeretet felé.

Házastársak vagytok: arra születtetek, hogy szeretetet árasszatok mindenfelé!"

Gabriel Calvo

a MÉCS Napok

programok szerzője