Beszélgetési anyagok

Minden MÉCS közösségnek rendelkezésére állnak a MÉCS évről évre kidolgozott beszélgetési anyagai. Fontos, hogy a közösségek az Egyház megújuló életének színterei lehessenek, hogy a beszélgetések eredménye a házaspárok, a közösség, a plébánia és az Egyház egységét szolgálja. Ehhez egyrészt komoly segítséget, másrészt a szükséges iránymutatást biztosítják a MÉCS beszélgetési anyagok, melyeket a félévenkénti találkozókon vehetnek át a közösségek képviselői.

Az éves MÉCS füzetek tíz összejövetel beszélgetési anyagát
tartalmazzák. A csoportok által tetszés szerint választható éves
füzetek a következők: 

Alapértékeink
Az elsőnek javasolt füzet az
alapvető keresztény értékeket állítja elénk. Célja a közösség
összekovácsolása, egyfajta közös nyelv kialakítása. Témák: közösség;
istengyermekség; hivatás; szabadság; igazság; döntések; hűség stb.

 

 

 

Erős házasság
Témák: ima, egység és
egyéniség; minták és sablonok a családban; családtervezés, a család a fogyasztói társadalomban, külső hivatás és a család belső stabilitása
stb.

 

 

 

 Vágyak és korlátok
Témák: őszinteség, elfogadás, teherviselés, elismerés, bírálat, felelősség stb. a házasságban és a családban.

 

 

 

 

A szeretethimnusz és a házasság
A füzet a Szeretethimnusz sorain vezet végig: a szeretet a házasságban is
„türelmes, jóságos, nem féltékeny, nem kérkedik, nem tapintatlan...”

KIFOGYOTT, JELENLEG NEM ELÉRHETŐ

 

 

 

Szentségek és életfordulók
Ez a füzet a keresztségtől
a betegek kenetéig a szentségek, valamint az élet és a halál témájának
átelmélkedéséhez, megbeszéléséhez ad szempontokat.

 

 

 

 

Erőforrásaink
Témák: időgazdálkodás; egészség; pénz; szellemi és lelki erőforrások; családi és közösségi kapcsolatok stb.

 

 

 

 

 

Ünnepeink
Ez a füzet a liturgikus év ünnepeit követi. A beszélgetések az ünnepek
mélyebb átélésében, méltóbb családi megünneplésében segítenek.

 

 

 

 

Az öt szeretetnyelv

Nem elég szeretni, a szeretetet ki
is kell fejezni. De hogyan? A füzet Gary Chapman: Egymásra hangolva c. könyve alapján a házastársi és a szülői szeretet kifejezésének módjait veszi sorra.

 

 

 

 A házasság második évtizede
Ez a füzet a 15-20 éves házasság „kifáradásos tüneteit” tekinti át: unalom, megszokás, gépiesség, a beszélgetések elmaradása, féltékenység, az öregedés kisebb jelei, a vonzás csökkenése, aggodalmak. A problémák megbeszélése a megoldás első lépése lehet.

 

 

 

A család a harmadik évezredben

E témasor a modern kor kihívásaival szembesíti a keresztény házaspárokat. Témák: korszakváltás és jövőkép; hitelre épülő társadalom; a digitális világ; tisztesség a munkahelyen; tolerancia; erőszak; devianciák elkerülése stb.
KIFOGYOTT, JELENLEG NEM ELÉRHETŐ

 

 

 

Éltető közösség
Ez a tematika, amely Jean Vanier: A közösség című könyvére épül,
elsősorban az öt évnél régebben együtt lévő közösségeknek szól. A
kérdések a közösséget nem csak a családközösség oldaláról járják körül, hanem a közösség szűkebb egységét, a házasságot is érintik. Témák: együttműködés, konfliktuskezelés, a közösség betegségei, befogadás, növekedés a közösségben stb.

 

Testvéreink, a szentek
A füzet tíz szentet állít elénk, mindegyikük életéből egy-egy olyan
erényt kiemelve, amelyekre a házasságban és a családi életben is nagy szükség  van. A füzetben szerepel többek közt Páduai Szt. Antal, Lisieux-i Szt. Teréz, Pietrelcinai Szt. Pio, Szt. Maximilian Kolbe,
Szt. Benedek, Szt. Rita.

 

 

A tízparancsolat a mai család életében
Isten és az Egyház parancsai. Témák: hamis bálványok; az Úr neve és az Úr napja; a szülők tisztelete; az élet tisztelete és a testi-lelki
egészség megőrzése; a házasság méltósága; az anyagi javak rendeltetése; az igazság szeretete; a test kívánságai.

  

 

Család, légy, ami vagy! 

Egy év Szent II. János Pál pápával. A családok pápájának életén, tanításán keresztül olyan beszélgetési témák kerülnek elő, mint Szűzanya-tisztelet, gyermekek, fiatalok, irgalmasság, békeszerzés, bűnbánat, szenvedés stb.

 

 

 

Az evangélium öröme
A legújabb füzet arra buzdít, hogy missziós lelkületű házaspárként és evangelizáló közösségként
családtagjaink mellett másokkal is megosszuk a hitben élt élet örömét.
Az év célja, hogy Ferenc pápa biztatása nyomán,
a Szentlélek indításait meghallva
rátaláljunk arra a szolgálatra,
amelyre Jézus minket mint házaspárt küld.

 

"Isten arra teremtette a férfit és a nőt, hogy értelmet, életet, szeretetet adjanak a világmin- denségnek. Az Úr a maga képére és hasonlatosságára alkotta a házasságot. Ő pedig nem zárt kör. Isten középpont, ahonnan  élet és szeretet árad.

A boldog házassághoz hozzátartozik, hogy kettőtök kapcsolatánál messzebbre tudtok tekinteni. A társadalom arra vár, hogy kilépjetek a páros önzés magányából. Isten pedig arra hív, hogy az egymás és gyermekeitek iránti szeretetből továbblépjetek az egyetemes szeretet felé.

Házastársak vagytok: arra születtetek, hogy szeretetet árasszatok mindenfelé!"

Gabriel Calvo

a MÉCS Napok

programok szerzője